Channel 03: PRABODH: CEC/UGC: Social Science -1, Sociology, Political Science and related subjects

No. Topic Lang Subject User Category Telecast Date Day Content
1 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
2 Samaj hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
3 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
4 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
5 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
6 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
7 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
8 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1566585000
24-08-2019
Saturday
9 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1566498600
23-08-2019
Friday
10 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
11 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
12 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
13 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
14 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
15 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
16 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
17 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1566498600
23-08-2019
Friday
18 Bharat megramin evam nagriya shashan: 73
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
19 Bharat megramin evam nagriya shashan: 74
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
20 Bhartiya lok prashashan ke mahatvapurna mudde:
mantri-loksevak sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
21 Sainya Manovigyaan: Sainikon me samuthaan shakti
ka vikas
hindi BA Psycholopgy
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
22 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
23 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
24 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
25 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
26 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1566412200
22-08-2019
Thursday
27 Saakshaatkaar hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
28 Prashanavali me Prashno ki samasya evam anuttar ki
samasya
hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
29 Vyaktic Adhyyan padhatti hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
30 Upkalpana hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
31 Sarveskshan hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
32 Nidarshan hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
33 Avlokan hindi BA Anthropology
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
34 Bhartiya prashashan: Bharat me kendra-rajya
vittiya sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
35 Bharat me vittiya prashashan: Bharat me budget
nirmaan evam svikrati
hindi BA Public
Administration
-
1566325800
21-08-2019
Wednesday
36 Prabhu Jaati hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
37 Jaati hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
38 Varna Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
39 Ashram Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
40 Purusharth hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
41 Janjaati-Jaati Satatya (Narentrya) hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
42 Prashnavali hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
43 Saakshaatkaar Anusuchi hindi BA Anthropology
-
1566239400
20-08-2019
Tuesday
44 Nidarshan hindi BA Anthropology
-
1566153000
19-08-2019
Monday
45 Avlokan hindi BA Anthropology
-
1566153000
19-08-2019
Monday
46 Bhartiya prashashan: Bharat me kendra-rajya
vittiya sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1566153000
19-08-2019
Monday
47 Bharat me vittiya prashashan: Bharat me budget
nirmaan evam svikrati
hindi BA Public
Administration
-
1566153000
19-08-2019
Monday
48 Bharat megramin evam nagriya shashan: 73
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1566153000
19-08-2019
Monday
49 Bharat megramin evam nagriya shashan: 74
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1566153000
19-08-2019
Monday
50 Bhartiya lok prashashan ke mahatvapurna mudde:
mantri-loksevak sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1566153000
19-08-2019
Monday
51 Sainya Manovigyaan: Sainikon me samuthaan shakti
ka vikas
hindi BA Psycholopgy
-
1566153000
19-08-2019
Monday
52 Purusharth hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
53 Janjaati-Jaati Satatya (Narentrya) hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
54 Prashnavali hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
55 Saakshaatkaar Anusuchi hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
56 Saakshaatkaar hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
57 Prashanavali me Prashno ki samasya evam anuttar ki
samasya
hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
58 Vyaktic Adhyyan padhatti hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
59 Upkalpana hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
60 Sarveskshan hindi BA Anthropology
-
1565980200
17-08-2019
Saturday
61 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
62 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
63 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
64 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
65 Prabhu Jaati hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
66 Jaati hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
67 Varna Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
68 Ashram Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565893800
16-08-2019
Friday
69 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
70 Samaj hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
71 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
72 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
73 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
74 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
75 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
76 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1565807400
15-08-2019
Thursday
77 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
78 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
79 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
80 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
81 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
82 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
83 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
84 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
85 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1565721000
14-08-2019
Wednesday
86 Bharat megramin evam nagriya shashan: 73
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
87 Bharat megramin evam nagriya shashan: 74
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
88 Bhartiya lok prashashan ke mahatvapurna mudde:
mantri-loksevak sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
89 Sainya Manovigyaan: Sainikon me samuthaan shakti
ka vikas
hindi BA Psycholopgy
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
90 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
91 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
92 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
93 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
94 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1565634600
13-08-2019
Tuesday
95 Saakshaatkaar hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
96 Prashanavali me Prashno ki samasya evam anuttar ki
samasya
hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
97 Vyaktic Adhyyan padhatti hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
98 Upkalpana hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
99 Sarveskshan hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
100 Nidarshan hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
101 Avlokan hindi BA Anthropology
-
1565548200
12-08-2019
Monday
102 Bhartiya prashashan: Bharat me kendra-rajya
vittiya sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1565548200
12-08-2019
Monday
103 Bharat me vittiya prashashan: Bharat me budget
nirmaan evam svikrati
hindi BA Public
Administration
-
1565548200
12-08-2019
Monday
104 Prabhu Jaati hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
105 Jaati hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
106 Varna Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
107 Ashram Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
108 Purusharth hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
109 Janjaati-Jaati Satatya (Narentrya) hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
110 Prashnavali hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
111 Saakshaatkaar Anusuchi hindi BA Anthropology
-
1565375400
10-08-2019
Saturday
112 Nidarshan hindi BA Anthropology
-
1565289000
09-08-2019
Friday
113 Avlokan hindi BA Anthropology
-
1565289000
09-08-2019
Friday
114 Bhartiya prashashan: Bharat me kendra-rajya
vittiya sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1565289000
09-08-2019
Friday
115 Bharat me vittiya prashashan: Bharat me budget
nirmaan evam svikrati
hindi BA Public
Administration
-
1565289000
09-08-2019
Friday
116 Bharat megramin evam nagriya shashan: 73
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1565289000
09-08-2019
Friday
117 Bharat megramin evam nagriya shashan: 74
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1565289000
09-08-2019
Friday
118 Bhartiya lok prashashan ke mahatvapurna mudde:
mantri-loksevak sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1565289000
09-08-2019
Friday
119 Sainya Manovigyaan: Sainikon me samuthaan shakti
ka vikas
hindi BA Psycholopgy
-
1565289000
09-08-2019
Friday
120 Purusharth hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
121 Janjaati-Jaati Satatya (Narentrya) hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
122 Prashnavali hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
123 Saakshaatkaar Anusuchi hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
124 Saakshaatkaar hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
125 Prashanavali me Prashno ki samasya evam anuttar ki
samasya
hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
126 Vyaktic Adhyyan padhatti hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
127 Upkalpana hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
128 Sarveskshan hindi BA Anthropology
-
1565202600
08-08-2019
Thursday
129 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
130 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
131 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
132 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
133 Prabhu Jaati hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
134 Jaati hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
135 Varna Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
136 Ashram Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1565116200
07-08-2019
Wednesday
137 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
138 Samaj hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
139 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
140 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
141 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
142 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
143 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
144 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1565029800
06-08-2019
Tuesday
145 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1564943400
05-08-2019
Monday
146 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
147 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
148 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
149 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
150 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
151 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
152 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
153 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1564943400
05-08-2019
Monday
154 Bharat megramin evam nagriya shashan: 73
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
155 Bharat megramin evam nagriya shashan: 74
sanvidhaan sanshodhan adhiniyam-visheshtayen
hindi BA Public
Administration
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
156 Bhartiya lok prashashan ke mahatvapurna mudde:
mantri-loksevak sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
157 Sainya Manovigyaan: Sainikon me samuthaan shakti
ka vikas
hindi BA Psycholopgy
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
158 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
159 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
160 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
161 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
162 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1564770600
03-08-2019
Saturday
163 Saakshaatkaar hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
164 Prashanavali me Prashno ki samasya evam anuttar ki
samasya
hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
165 Vyaktic Adhyyan padhatti hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
166 Upkalpana hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
167 Sarveskshan hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
168 Nidarshan hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
169 Avlokan hindi BA Anthropology
-
1564684200
02-08-2019
Friday
170 Bhartiya prashashan: Bharat me kendra-rajya
vittiya sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1564684200
02-08-2019
Friday
171 Bharat me vittiya prashashan: Bharat me budget
nirmaan evam svikrati
hindi BA Public
Administration
-
1564684200
02-08-2019
Friday
172 Prabhu Jaati hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
173 Jaati hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
174 Varna Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
175 Ashram Vyavyastha hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
176 Purusharth hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
177 Janjaati-Jaati Satatya (Narentrya) hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
178 Prashnavali hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
179 Saakshaatkaar Anusuchi hindi BA Anthropology
-
1564597800
01-08-2019
Thursday
180 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
181 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
182 Bharat me vitiya prashashan: Bharat ka Niyantrak
evam maha lekha parikshak
hindi BA Political Science
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
183 Mano Vigyan: Sanya Manovigyan itihas hindi BA Political Science
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
184 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
185 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
186 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
187 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
188 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
189 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1564511400
31-07-2019
Wednesday
190 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
191 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
192 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
193 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
194 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
195 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
196 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
197 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
198 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1564425000
30-07-2019
Tuesday
199 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
200 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
201 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
202 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
203 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
204 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
205 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
206 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
207 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1564338600
29-07-2019
Monday
208 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
209 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
210 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
211 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
212 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
213 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
214 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
215 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
216 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
217 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1564165800
27-07-2019
Saturday
218 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
219 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
220 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
221 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
222 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
223 Karl marx hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
224 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
225 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1564079400
26-07-2019
Friday
226 Vyavharvaad hindi Political science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
227 Uttar Vyavhaarvaad hindi Political science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
228 Vidhi ka Shashan hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
229 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
230 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
231 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
232 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
233 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1563993000
25-07-2019
Thursday
234 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
235 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
236 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
237 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
238 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
239 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
240 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
241 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1563906600
24-07-2019
Wednesday
-
242 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
243 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
244 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
245 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
246 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
247 Samaj hindi BA Anthropology
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
-
248 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
-
249 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1563820200
23-07-2019
Tuesday
250 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1563733800
22-07-2019
Monday
251 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1563733800
22-07-2019
Monday
252 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1563733800
22-07-2019
Monday
-
253 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1563733800
22-07-2019
Monday
-
254 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1563733800
22-07-2019
Monday
-
255 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563733800
22-07-2019
Monday
256 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1563733800
22-07-2019
Monday
257 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563733800
22-07-2019
Monday
258 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563733800
22-07-2019
Monday
259 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
260 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
261 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
262 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
263 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
264 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
265 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
266 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1563561000
20-07-2019
Saturday
267 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1563474600
19-07-2019
Friday
-
268 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1563474600
19-07-2019
Friday
-
269 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1563474600
19-07-2019
Friday
-
270 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1563474600
19-07-2019
Friday
-
271 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1563474600
19-07-2019
Friday
-
272 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1563474600
19-07-2019
Friday
273 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1563474600
19-07-2019
Friday
274 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1563474600
19-07-2019
Friday
275 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1563474600
19-07-2019
Friday
276 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
277 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
278 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
279 Samaj hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
-
280 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
-
281 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
282 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
283 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
284 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1563388200
18-07-2019
Thursday
-
285 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
-
286 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
-
287 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
-
288 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
289 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
290 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
291 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
292 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
293 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1563301800
17-07-2019
Wednesday
294 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
295 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
296 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
297 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
298 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
299 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
300 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
301 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1563215400
16-07-2019
Tuesday
302 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1563129000
15-07-2019
Monday
303 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1563129000
15-07-2019
Monday
304 Bharat me vitiya prashashan: Bharat ka Niyantrak
evam maha lekha parikshak
hindi BA Political Science
-
1563129000
15-07-2019
Monday
305 Mano Vigyan: Sanya Manovigyan itihas hindi BA Political Science
-
1563129000
15-07-2019
Monday
306 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
307 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
308 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
309 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
310 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
311 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1563129000
15-07-2019
Monday
312 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
313 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
314 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
315 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
316 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
317 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
318 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
319 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
320 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1562956200
13-07-2019
Saturday
321 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
322 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
323 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
324 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
325 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
326 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
327 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
328 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
329 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1562869800
12-07-2019
Friday
330 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
331 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
332 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
333 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
334 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
335 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
336 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
337 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
338 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
339 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1562783400
11-07-2019
Thursday
340 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
341 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
342 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
343 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
344 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
345 Karl marx hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
346 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
347 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1562697000
10-07-2019
Wednesday
348 Vyavharvaad hindi Political science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
349 Uttar Vyavhaarvaad hindi Political science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
350 Vidhi ka Shashan hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
351 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
352 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
353 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
354 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
355 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1562610600
09-07-2019
Tuesday
356 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
357 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
358 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
359 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
360 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
361 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
362 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
363 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1562524200
08-07-2019
Monday
-
364 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
365 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
366 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
367 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
368 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
369 Samaj hindi BA Anthropology
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
-
370 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
-
371 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1562351400
06-07-2019
Saturday
372 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1562265000
05-07-2019
Friday
373 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1562265000
05-07-2019
Friday
374 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1562265000
05-07-2019
Friday
375 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1562265000
05-07-2019
Friday
-
376 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1562265000
05-07-2019
Friday
-
377 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1562265000
05-07-2019
Friday
378 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1562265000
05-07-2019
Friday
379 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1562265000
05-07-2019
Friday
380 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1562265000
05-07-2019
Friday
381 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
382 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
383 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
384 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
385 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
386 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
387 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
388 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1562178600
04-07-2019
Thursday
389 Laghu evam mahan parampara hindi BA Anthropology
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
390 Samajik Tathya hindi BA Anthropology
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
391 Sanskritikaran hindi BA Anthropology
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
392 Sarvabhoumikikaran evam Sthaniyakaran hindi BA Anthropology
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
393 Paschimikaran hindi BA Anthropology
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
394 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
395 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
396 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
397 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1562092200
03-07-2019
Wednesday
398 Bharat me vitiya prashashan budget ke sidhanth hindi BA Public
Administration
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
399 Lok prashshan ke sidhanth: lok prashashan tatha
niji prshashan
hindi BA Public
Administration
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
400 Bhartiya Prashashan: kendra-rajya vidhai sambandha hindi BA Public
Administration
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
401 Samaj hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
402 Sanskriti hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
403 Samajik Starikaran hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
404 Prathithi evam Bhumika hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
405 Samajik Samuh hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
406 Sanstha hindi BA Anthropology
-
1562005800
02-07-2019
Tuesday
407 Sainya Manovigyan-karya hindi BA Psychology
-
1561919400
01-07-2019
Monday
408 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-1) hindi BA Psychology
-
1561919400
01-07-2019
Monday
409 Sainya Manovigyan- Sainya Chayan (Part-II) hindi BA Psychology
-
1561919400
01-07-2019
Monday
410 Bhartiya prashashan: lok upkram ka sarkari company
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
411 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: avdharna evam lakshan
hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
412 Bharat me gramin evam nagriya shashan sthaniya
sarkar: Mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
413 Bharat me gramin evam nagriya shashan loktantrik
vikendrikaran sankalpna, vikas or mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
414 Bharat me vitiya prashashan: Budget ka artha evam
mahatva
hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
415 Bharat me vitiya prashashan: Sunya Adharit Budget hindi BA Public
Administration
-
1561919400
01-07-2019
Monday
416 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
417 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
418 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
419 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
420 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
421 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
422 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
423 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
424 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
425 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1561746600
29-06-2019
Saturday
426 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
427 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
428 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
429 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
430 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
431 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
432 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
433 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1561660200
28-06-2019
Friday
434 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
435 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
436 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
437 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
438 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
439 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
440 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
441 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
442 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1561573800
27-06-2019
Thursday
443 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
444 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
445 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
446 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
447 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
448 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
449 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
450 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1561487400
26-06-2019
Wednesday
451 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
-
452 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
453 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
454 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
455 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
456 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
457 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
458 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
459 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
460 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1561401000
25-06-2019
Tuesday
461 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
462 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
463 Karl marx hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
464 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
465 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
466 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
467 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
468 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1561314600
24-06-2019
Monday
469 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
470 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
471 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
472 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
473 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
474 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
475 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
476 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1561141800
22-06-2019
Saturday
477 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
478 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
479 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
480 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
481 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
482 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
483 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
484 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
485 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1561055400
21-06-2019
Friday
486 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
487 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
488 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
489 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
490 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
491 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
492 Bharat me vitiya prashashan: Bharat ka Niyantrak
evam maha lekha parikshak
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
493 Mano Vigyan: Sanya Manovigyan itihas hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
494 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560969000
20-06-2019
Thursday
495 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
496 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
497 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
498 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
499 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
500 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
501 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
502 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
503 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1560882600
19-06-2019
Wednesday
504 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
505 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
506 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
507 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
508 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
509 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
510 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
511 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
512 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1560796200
18-06-2019
Tuesday
513 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
514 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
515 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
516 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
517 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
518 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
519 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
520 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
521 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1560709800
17-06-2019
Monday
522 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
523 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
524 Karl marx hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
525 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
526 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
527 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
528 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
529 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1560537000
15-06-2019
Saturday
530 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
531 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
532 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
533 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
534 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
535 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
536 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
537 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1560450600
14-06-2019
Friday
538 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
539 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
540 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
541 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
542 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
543 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
544 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
545 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
546 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1560364200
13-06-2019
Thursday
547 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
548 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
549 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
550 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
551 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
552 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
553 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
554 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1560277800
12-06-2019
Wednesday
555 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
556 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
557 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
558 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
559 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
560 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
561 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
562 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
563 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1560191400
11-06-2019
Tuesday
564 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
565 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
566 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
567 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
568 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
569 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
570 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
571 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
572 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1560105000
10-06-2019
Monday
573 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
-
574 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
575 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
576 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
577 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
578 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
579 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
580 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
581 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
582 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1559932200
08-06-2019
Saturday
583 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
584 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
585 Karl marx hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
586 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
587 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
588 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
589 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
590 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1559845800
07-06-2019
Friday
591 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
592 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
593 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
594 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
595 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
596 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
597 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
598 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1559759400
06-06-2019
Thursday
599 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
600 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
601 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
602 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
603 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
604 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
605 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
606 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
607 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1559673000
05-06-2019
Wednesday
608 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
609 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
610 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
611 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
612 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
613 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
614 Bharat me vitiya prashashan: Bharat ka Niyantrak
evam maha lekha parikshak
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
615 Mano Vigyan: Sanya Manovigyan itihas hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
616 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559586600
04-06-2019
Tuesday
617 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
618 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
619 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
620 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
621 Bhartiya prashashan: lok upkram ka vibhagiya
prabhandh prarup
hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
622 Bhartiya prashashan- lok upkram ka lok nigam
prarup
hindi BA Public
Administration
-
1559500200
03-06-2019
Monday
623 Sainya manovigyan- Bhartiya Sainya manovigyan hindi BA Psychology
-
1559500200
03-06-2019
Monday
624 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-I
hindi BA Psychology
-
1559500200
03-06-2019
Monday
625 Sainya Manovigyan- Sainya jeevan ki chunotiyan
part-II
hindi BA Psychology
-
1559500200
03-06-2019
Monday
626 Vittiya prabhandhan- lok lekha samiti hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
627 Vittiya prabhandhan- prakkalan samiti hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
628 Vittiya prabhandhan- lok upkram samiti hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
629 Bharat me Vittiya prashashan karya-nishpadan
budget
hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
630 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka rajniti vigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
631 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka samaj shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
632 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka arth shastra ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
633 Lok prashashan ki vichardharayen: lok prashashan
ka manovigyan ke sath sambandh
hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
634 Bhartiya prashashan: Bharat me lok upkram hindi BA Public
Administration
-
1559327400
01-06-2019
Saturday
635 Vyavharvaad hindi Political science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
636 Uttar Vyavhaarvaad hindi Political science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
637 Vidhi ka Shashan hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
638 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
639 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
640 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
641 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
642 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1559241000
31-05-2019
Friday
643 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
644 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
645 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
646 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
647 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
648 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
649 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
650 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
651 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1559154600
30-05-2019
Thursday
652 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
653 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
654 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
655 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
656 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
657 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
658 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
659 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
660 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1559068200
29-05-2019
Wednesday
661 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
662 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
663 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
664 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
-
665 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
666 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
667 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
668 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
669 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
670 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1558981800
28-05-2019
Tuesday
671 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
672 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
673 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
674 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
675 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
676 Karl marx hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
677 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
678 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1558895400
27-05-2019
Monday
679 Vyavharvaad hindi Political science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
680 Uttar Vyavhaarvaad hindi Political science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
681 Vidhi ka Shashan hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
682 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
683 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
684 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
685 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
686 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1558722600
25-05-2019
Saturday
687 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
688 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
689 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
690 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
691 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
692 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
693 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
694 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
695 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1558636200
24-05-2019
Friday
696 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
697 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
698 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
699 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
700 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
701 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
702 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
703 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
704 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1558549800
23-05-2019
Thursday
705 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
706 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
707 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
708 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
-
709 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
710 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
711 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
712 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
713 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
714 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1558463400
22-05-2019
Wednesday
715 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
716 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
717 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
718 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
719 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
720 Karl marx hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
721 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
722 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1558377000
21-05-2019
Tuesday
723 Vyavharvaad hindi Political science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
724 Uttar Vyavhaarvaad hindi Political science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
725 Vidhi ka Shashan hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
726 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
727 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
728 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
729 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
730 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1558290600
20-05-2019
Monday
731 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
732 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
733 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
734 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
735 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
736 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
737 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
738 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
739 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1558117800
18-05-2019
Saturday
740 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
741 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
742 Karl marx hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
743 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
744 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
745 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
746 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
747 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1558031400
17-05-2019
Friday
748 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
749 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
750 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
751 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
752 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
753 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
754 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
755 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1557945000
16-05-2019
Thursday
756 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
757 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
758 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
759 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
760 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
761 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
762 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
763 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
764 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1557858600
15-05-2019
Wednesday
765 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
766 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
767 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
768 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
769 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
770 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
771 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
772 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1557772200
14-05-2019
Tuesday
773 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
-
774 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
775 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
776 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
777 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
778 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
779 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
780 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
781 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
782 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1557685800
13-05-2019
Monday
783 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
784 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
785 Karl marx hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
786 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
787 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
788 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
789 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
790 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1557513000
11-05-2019
Saturday
791 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
792 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
793 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
794 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
795 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
796 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
797 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
798 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1557426600
10-05-2019
Friday
799 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
800 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
801 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
802 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
803 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
804 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
805 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
806 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
807 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1557340200
09-05-2019
Thursday
808 Prshashan par Nyayik Niyantran hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
809 Prashashan par karyapalika niyantran va niyantran
ke anya sadhan
hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
810 Bharat me Sampradayik rajniti ka uday hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
811 Sayaunkta Rastra ka muluankan hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
812 Sangh Lok Seva Aayog hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
813 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
814 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
815 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1557253800
08-05-2019
Wednesday
816 Bharat me loktantrik vikendrikaran: Sidhanth or
vyavhar
hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
-
817 Gram Panchayat hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
818 Panchayat Samiti hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
819 Zila Parishad hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
820 Gram sabha and ward sabha hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
821 nagriya sthaniya sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
822 panchayti raj sansthaon ka vitya prabhandan hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
823 panchayti raj sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
824 Nagriya Sansthaon par rajya ka niyantran hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
825 Bharat me prashashan par sansdiya niyantran ya
vidhayi niyantran
hindi BA Political Science
-
1557167400
07-05-2019
Tuesday
826 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
827 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
828 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
829 Bhartiya lok prashashan:prashashanpar
vidhayiniyantran
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
830 Bhartiya lok prashashan: prashashan par nyayik
niyantran
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
831 Bharat me vitiya prashashan: sarvajanik vitt par
sansdiya niyantran
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
832 Bharat me vitiya prashashan: Bharat ka Niyantrak
evam maha lekha parikshak
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
833 Mano Vigyan: Sanya Manovigyan itihas hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
834 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1557081000
06-05-2019
Monday
835 Thomos Hill Green hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
836 Thomas Hill Green ke prakartik kanun, samprabhuta
rajya ke karya par tatha anua vichar
hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
837 Karl marx hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
838 Karl marx ka varg sangarsh evam atirikt mulya ka
sidhanth
hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
839 Bharat me sthaniya shashan ka vikas hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
840 Bharat me nagriya sthaniya swashashan sansthaon ki
sangathnatamak sanrachna va karya
hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
841 Mahanagron ka sthaniya prashashan: nagar nigam
swayatta va uttar dayitva
hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
842 Nagar Parishad evam Nagar palika: Sangathan or
karya pranali
hindi BA Political Science
-
1556908200
04-05-2019
Saturday
843 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1935 hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
844 1935 ke adhiniyam ke antragat akhil bhartiya sangh
or sanghiya sarkaar
hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
845 1935 ka bharat shashan adhiniyam o prantiya
sarkaren
hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
846 1935 ke bharat shashan adhiniyam ka vartman
bhartiya savidhan par prabhav
hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
847 Prataksha Prajatantra hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
848 Karyapalika ke prakar hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
849 John Stuart Mill hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
850 John Stuart Mill ki Swatantrata evam rajya
samabandhi dharna
hindi BA Political Science
-
1556821800
03-05-2019
Friday
851 Pradat Vyavsthapan hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
852 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1919 ke sudharon ke
liye sahayk paristhithiyan
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
853 Bhartiya Shashan Adhiniyam, 1991 ke lakshan va
visheshta
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
854 1919 ke adhiniyam ke antragat bharat sarkar hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
855 1919 ke bharat sarkar adhiniyam ke anusar prantiya
sashan
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
856 Lok Prashashan ki vichardharayen: Maxveber ki
naukarshahi
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
857 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
858 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
859 lok orashashan ke sidhanth: mukhya karyapalika ki
bhumika evam karya
hindi BA Political Science
-
1556735400
02-05-2019
Thursday
860 lok prashashan ki vichardharayen: Shastriya
Vichardhara
hindi BA Political Science
-
1556649000
01-05-2019
Wednesday
861 lok prashashan ki vichardharayen: Tailor ki
vagyanik prabhandh vichardhara
hindi BA Political Science
-
1556649000
01-05-2019
Wednesday